صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ

درباره ما


اگر ایران باید آینده ای داشته باشد و اگر این ملت باید همین راه استقلال و عزت و عدم وابستگی را که در آن وارد شده ادامه بدهد، این امکان ندارد مگر با عالم شدن این ملت. باید عالم بشوند و علم در این کشور ترقی پیدا کند. علم وارداتی، علم - به معنای حقیقی کلمه – نیست؛ با علم دورن زا است که اقتدار می بخشد.

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (دامت برکاته)
در دیدار با اعضای هیات علمی دانشگاه های استان خراسان مورخ 25/2/86


رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست متقاضیان ارتقاء مرتبه علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و ارزیابی کیفیت انجام فعالیت های فرهنگی – تربیتی، آموزشی، پژوهشی - فناوری و خدمات علمی – اجرایی آنان، تأیید امتیازات لازم جهت استفاده از فرصت مطالعاتی، بررسی وضعیت رکود علمی و احتساب سابقه خدمت (سابقه خدمت پیمانی قبل از تبدیل وضعیت به رسمی - آزمایشی در خصوص افرادی که بدواً به عنوان عضو هیات علمی استخدام می شوند و یا سابقه فعالیت های آموزشی و پژوهشی، در دوره کارشناسی برای کارشناسان تبدیل وضعیت شده به هیات علمی) اعضای هیات علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی، از طرف وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به هیاتی تحت عنوان هیات ممیزه تفویض می گردد که اعضای آن به مدت دو سال و با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و در چار چوب آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی تقاضاهای رسیده از کمیسیون های تخصصی هیات ممیزه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
تاریخچه تشکیل هیات ممیزه به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در دانشگاه های بزرگی چون دانشگاه تهران بر می گردد. به مرور زمان از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها و موسسه های آموزشی و پژوهشی که واجد شرایط تشکیل هیات ممیزه بودند اجازه تشکیل هیات داده شد بطوریکه در حال حاضر قریب به 50 هیات ممیزه در سراسر کشور فعال می باشند که از این تعداد، برخی مستقل و برخی مشترک بین چند موسسه می باشند و پرونده علمی اعضای هیات علمی ما بقی دانشگاه هایی که حائز شرایط تشکیل هیات ممیزه نیستند در هیات ممیزه مرکزی، مستقر در مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی قرار می گیرد.
درتاریخ 1389/10/13 با مساعدت وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر دانشجو به هفت موسسه حوزه ای - دانشگاهی مستقر در شهر مقدس قم به نام های: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، جامعة المصطفی (ص) العالمیة، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، دانشگاه معارف، دانشگاه مفید و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با محوریت جامعة المصطفی (ص) العالمیة، هیات ممیزه ای مشترک تفویض گردید و از این تاریخ تقاضاهای ارتقاء مرتبه و احتساب سنوات اعضای هیات علمی موسسه های مذکور پس از تایید در کمیته های منتخب موسسه ها و کمیسیون های تخصصی هیات ممیزه در این هیات مورد رسیدگی قرار می گیرد.


دفتر هیات ممیزه مشترک

بازگشت