صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه دانــشــیــاری آقــای مـحمـدمهـدی علـیـمردی

در چهارمین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1396/05/06 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر محمدمهدی علیمردی ا از دانشگاه ادیان و مذاهب از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- یگانه پرستی در اسلام و آئین سیک و نقد و بررسی آن از منظر اسلام/نشریه الهیات تطبیقی/سال 1391

- جستاری در عقائد و آموزه های سای بابا: نقد و بررسی کلامی/نشریه معرفت ادیان/سال 1393

- زن در هستی شناسی زرتشتی محبوب یا منفور/نشریه معرفت ادیان/سال 1393

 

کتب

- بخش آیین سیک از کتاب ادیان هند/انتشارات سمت

- ادیان بزرگ شرق (آریایی) دفتر چهارم آئین سیک/انتشارات دانشگاه ادیان

- ادیان بزرگ شرق (آریایی) دفتر اول آئین هندو/دانشگاه ادیان


خروج