صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه اســتــادیـــاری آقـــای سـعیـد جـازاری مـعمـوئـی

در چهارمین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1397/03/07 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سعید جازاری معموئی از دانشگاه ادیان و مذاهب از مرتبه مربی به استادیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- Mirza Mahdi esfahani, Fondateur de I ecole tafkik - 2015

- متدولوژی پژوهش در عرصه شیعه شناسی مراکز علمی پژوهشی متعلق به دانشگاههای فرانسه (دانشگاه سوربون و مدرسه علمی پژوهش های عالی) / نشریه شیعه شناسی / بهار 1394


خروج