صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه اســتــادیـــاری آقـــای سـیــدابوالفضل مــوسـویـان

در چهارمین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1397/03/07 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سیدابوالفضل موسویان از دانـشـگاه مـفـیـد از مرتبه مربی به استادیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- قلمرو حجیت علم قاضی در فقه / نشریه مقالات و بررسی ها / بهار و تابستان 1384

- کیفر مرتد، حکمی سیاسی / نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی / زمستان 1388


خروج