صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه اســتــادیـــاری آقـــای محمدحسین موحدی ساوجی

در چهارمین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1397/03/07 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدحسین مـوحدی ساوجی از دانـشـگاه مـفـیـد از مرتبه مربی به استادیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

حق انتقاد از منظر قرآن و سنت/ دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی، پاییز و زمستان 1394

حقوق منتقدان از منظر اسلام، حقوق بین المللی و قوانین ایران / حقوق تطبیقی بهار و تابستان 1397(گواهی پذیرش 4/8/95)


خروج