صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

انتصاب مجدد آقای دکتر توکلی به سمت دبیر هیأت ممیزه

جناب مستطاب آقای مرتضی توکلی «زید عزه»

مدیر کل محترم دفتر هیأت ممیزه مشترک

با سلام و تحیت

 

نظر به مراتب دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد تبصره «3» ماده «5» دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن، مصوب (1395/7/6) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه مورخ 1396/1/17 هیأت ممیزه مشترک، به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان دبیر هیأت ممیزه منصوب می شوید.

شایسته است با همکاری مؤسسات و مراکز حوزه ای و کمیسیون های تخصصی در انجام این امر خطیر با دقت و نظر بیشتر ایفای نقش نمائید.

علیرضـا اعـرافـی

20 فـروردین 1396


خروج