صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا بـــه مرتبـــه استـــــادی آقــای مسعــود جــان بــزرگی

در سومین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1396/05/06 با ارتقاء مرتبه علمی جناب مستطاب آقای دکتر مسعود جان بزرگی از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از مرتبه دانشیاری به استــادی موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- الگوهای طبقه بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی / نشریه مطالعات اسلام و روانشناسی / 1393

- کاربرد نظریه حوزه های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی / نشریه مطالعات اسلام و روانشناسی / 1393

- مروری بر وضعیت تجربی روان درمانگری ها در ایران / نشریه مطالعات اسلام و روانشناسی / 1393

کتب

- نظریه های بنیادین روان درمانگری و مشاوره / نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت / 1394

- مشاوره پیش از ازدواج / نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / 1395

- مهارت های موفقیت در دانشگاه / نشر کتاب ارجمند / 1393


خروج