صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا بـــه مرتبـــه استـــــادی آقــای نعمت الله صفری فروشانی

در سومین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1396/05/06 با ارتقاء مرتبه علمی جناب مستطاب آقای دکتر نعمت الله صفری فروشانی از جامعه المصطفی العالمیه از مرتبه دانشیاری به استــادی موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- سیره ائمه در مراسم و مواسم / نشریه تاریخ اسلام / 1393

- توصیف و تبیین یهودی سازی / نشریه مطالعات معرفتی / 1393

- عوامل رشد انساب نگاری و کارکرد آن / نشریه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / 1392

کتب

- حیات اقتصادی امامان از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام تا غیبت کبری / نشر آستان قدس رضوی / 1393

- ارزیابی روایات و منابع مکتوب امامیه / نشر پژوهشکده تاریخ و سیره / 1395


خروج