صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا به مرتبـــه دانشیــاری آقــای جـواد سلیمانی امیری

در سومین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1396/05/06 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای جواد سلیمانی امیری از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- تأملی در فلسفه سریان سنت آزمایش از دیدگاه قرآن / نشریه اندیشه نوین دینی / 1392

- نقد دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم درباره هویت انسان / نشریه پژوهش های اعتقادی کلامی / 1394

- تفسیر حرکت تاریخ در پرتو جریان نزاع حق و باطل از منظر علامه طباطبایی / نشریه مطالعات تفسیری / 1395

 

کتب

- تاریخ قیام و مقتل جامع  سیدالشهدا / نشر موسسه امام خمینی ره / 1392

- فلسفه تاریخ / نشر جامعه المصطفی العالمیه / 1392

- فلسفه تاریخ در قرآن / نشر موسسه امام خمینی ره / 1394


خروج