صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا به مرتبـــه دانشیــاری آقــای محـمـد فولادی وندا

در سومین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1396/05/06 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد فولادی وندا از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- تأملی در سیاست کنترل جمعیت؛ آثار و پیامدهای آن / نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی / 1390

- جستاری در شفاعت از منظر وهابیت / نشریه معرفت ادیان / 1391

- چیستی رسانه با تأکید بر رسانه دینی / نشریه معرفت فلسفی / 1391

 

کتب

- اصول اخلاقی حاکم بر رسانه از دیدگاه اسلام / نشر موسسه امام خمینی ره / 1393

- درآمدی بر جامعه شناسی / نشر موسسه امام خمینی ره / 1394

- درآمدی بر جامعه شناسی آموزش و پرورش / انتشارات انصاری / 1395


خروج