صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا به مرتبـــه دانشیــاری آقــای امیـررضا اشرفی

در سومین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1396/05/06 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای امیررضا اشرفی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- پیوستگی آیات قرآن و نقش آن در تفسیر از منظر علامه طباطبایی / نشریه قرآن شناخت / سال 1387

- معناشناسی صلاه در قرآن / نشریه قرآن شناخت / سال 1389

- تأملی دوباره در نظریه استقلال دلالی قران / نشریه قرآن شناخت / سال 1391

 

کتب

- خداشناسی / انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره / سال 1389

- علوم قرآنی از دیدگاه علامه بلاغی / انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره / سال 1391


خروج