صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا به مرتبـــه دانشیــاری آقــای غلامعلی عزیزی کیا

در سومین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1396/05/06 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای غلامعلی عزیزی کیا از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- نقد و بررسی نظریه وحدت متعالی ادیان با تکیه بر دیدگاه فریتیوف شوآن / نشریه معرفت ادیان / 1391

- بررسی تطبیقی رابطه آموزه لطف با اختیار انسان از دیدگاه امامیه و کاتولیک / نشریه معرفت کلامی / 1392

- نقد و بررسی اومانیسم جدید / نشریه معرفت فلسفی / 1392

 

کتب

- انسان، راه و راهنماشناسی / انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره / 1393

- باورهای بنیادین در اسلام و مسیحیت / انتشارات کانون اندیشه جوان / 1394

- تأملی در مسیحیت از ادعا تا واقعیت / انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره / 1394


خروج