صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

افزایش کمیسیون های تخصصی

در دور جدید هیئت ممیزه، پیشنهاد شد تا به جهت بررسی دقیق تر پرونده های اعضای هیأت علمی مقاضی ارتقای مرتبه، تعداد کمیسیون های تخصصی از دو کمیسیون در دوره های قبل به تعداد 6 کمیسیون افزایش بیابد که عبارتند از:

کمیسیون تخصصی فلسفه، کلام و ادیان

کمیسیون تخصصی فقه، حقوق و علوم سیاسی

کمیسیون تخصصی علوم قرآن و حدیث

کمیسیون تخصصی اقتصاد و مدیریت

کمیسیون تخصصی اخلاق، تعلیم و تربیت و روانشناسی

کمیسیون تخصصی جامعه شناسی و تاریخ

که با نظر اکثریت اعضای محترم هیأت ممیزه به تصویب رسید.


خروج