صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا به مرتبـــه دانشیــاری آقــای سیــف الله صــرامی

در سومین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1396/05/06 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سیف الله صرامی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- نقش تقیه در پیشبرد اهداف اطلاعاتی نظام اسلامی / مجله نشریه سیاست متعالیه / پاییز 1395

- نقش انگیزه  و محتوا در حلیت و حرمت هنر، به ویژه در مورد غناء / مجله الهیات هنر / زمستان 1394

- استناد به ادله ظنی در اصول فقه / مجله کاووشی نو در فقه اسلامی / بهار 1392

 

کتب

- منابع و ادله علم اصول / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی / 1393

- مبانی حجیت آرای رجالی / دارالحدیث / 1383

- منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی / دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری / 1382


خروج