صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا به مرتبـــه دانشیــاری آقـای احمدرضا یزدانی مقدم

در سومین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1396/05/06 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای احمدرضا یزدانی مقدم از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- عقل و وحی در اندیشه سیاسی خواجه نصیر / نشریه سیاست متعالیه / 1392

- اعتباریات اجتماعی؛ یک تفسیر رئالیستی / نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی / 1393

- تطور اندیشه سیاسی صدرالمتألهین / نشریه سیاست متعالیه / 1395

 

کتب

- انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و علامه طباطبایی / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی / 1391

- علامه طباطبایی فیلسوف علوم انسانی / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی / 1390

- جایگاه وحی در فلسفه سیاسی / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی / 1395


خروج