صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا به مرتبـــه دانشیــاری آقـای حسنعلی علی اکبریان

در سومین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1396/05/06 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حسنعلی علی اکبریان از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- ملاحظاتی در نقد مقاله حقوق و اخلاق - مجله کاوشی نو در فقه اسلامی - سال 1392

- بررسی عنصر احتیاط در فقه دوره های پیش و پس از اندیشه اخباری - سال 1392

- قواعدی در تأثیر علوم تجربی در استظهار از ادله لفظی - مجله نقد و نظر - سال 1392

 

کتب

- معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر در روایات - انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - سال 1386

- قاعده عدالت در فقه امامیه - انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - سال 1386

- مقدمه علمی کتاب مناط الاحکام - انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - سال 1394


خروج