صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

برگزاری اولین جلسه از دور چهارم هیأت ممیزه مشترک

اولین جلسه از دور چهارم هیأت ممیزه مشترک مراکز آموزشی و پژوهشی حوزه ای -دانشگاهی با حضور ریاست المصطفی و اعضای محترم هیئت ممیزه در مکان دفتر ریاست محترم المصطفی در روز پنجشنبه هفدهم فروردین ماه 1395 (ساعت 12:30) به شرح ذیل برگزار گردید:

در ابتدای جلسه و قبل از شروع دستور کار، ریاست محترم المصطفی و رئیس هیأت ممیزه، با تبریک به مناسبت سال جدید و فرارسیدن ماه رجب و اعیاد مبارک این ماه، از مراکز و مؤسسات حوزه ای که در طی سه دوره همکاری خوبی با هیأت ممیزه داشتند، قدردانی کردند. سپس با تقدیر و تشکر از دبیرخانه هیأت ممیزه و دبیر محترم، اولین جلسه دور چهارم را آغاز نمودند.

دستور اول: معارفه و اعطای احکام

دستور دوم: تعیین دبیر هیئت ممیزه 

دستور سوم: تعیین کمیسیون های تخصصی

دستور چهارم: تعیین و انتصاب رؤسای کمیسیون های تخصصی

دستور پنجم: تعیین اعضای کمیسیون های تخصصی

دستور ششم: تهیه پیشنهادات ماده 5 آئین نامه ارتقا

دستور هفتم: در خصوص ایجاد کمیسیون موارد خاص میان رشته ای


خروج