صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

برگزاری دومین جلسه از دور چهارم هیأت ممیزه مشترک

دومین جلسه از دور چهارم هیأت ممیزه مشترک مراکز آموزشی و پژوهشی حوزه ای -دانشگاهی با حضور ریاست المصطفی و اعضای محترم هیئت ممیزه در مکان دفتر ریاست محترم المصطفی در روز پنجشنبه پانزدهم تیرماه 1395 (ساعت 12:30) به شرح ذیل برگزار گردید:

جلسه با تلاوتی آیاتی چند از کلام الله مجید شروع شد. در ابتدای جلسه و قبل از شروع دستور کار، رئیس و دبیر هیأت ممیزه، ضمن خیرمقدم به اعضای محترم، درگذشت ابوی جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مودب را تسلیت گفته و اعضای محترم قرائت فاتحه نمودند، سپس پیشنهاداتی که از کمیسیون های تخصصی در خصوص مفاد ماده 5 آئین نامه ارتقا به دبیرخانه هیأت ارسال شده بود، به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

پیشنهاد کمیسیون های تخصصی هیات ممیزه
در خصوص مفاد ماده 5 آیین نامه ارتقا مصوب 18/12/1394 شورایعالی انقلاب فرهنگی

پیشنهادات:

الف- مقالات علمی پژوهشی

•         شرط داشتن حد اقل به ترتیب 3 و5 مقاله علمی پژوهشی برای ارتقا مرتبه دانشیاری و استادی بعنوان نویسنده مسوول به شرح ذیل اصلاح می شود:

1. برای ارتقای مرتبه دانشیاری داشتن حد اقل 3 مقاله علمی پژوهشی بعنوان نویسنده مسوول ضروری است مشروط بر اینکه:

            الف)حد اقل 2 مقاله از مقالات مذکور چاپ شده باشد.

            ب)حد اقل در یک مقاله از مقالات مذکور سهم امتیاز متقاضی ارتقا کمتر از 3 نباشد.

2. برای ارتقای مرتبه استادی داشتن حد اقل 6 مقاله علمی پژوهشی بعنوان نویسنده مسوول ضروری است مشروط بر اینکه حد اقل دو مقاله از مقالات مذکور به زبانی غیر از زبان فارسی (عربی، انگلیسی و ...) در نشریات معتبر چاپ شده باشد. (مصوبه: با رأی بیش از  اعضا به تصویب رسید)

ب کتاب و نظریه

•         تبصره 4 ذیل بند 13 جدول شماره 3-1 آیین نامه ارتقا،

علاوه بر موارد مندرج در تبصره مذکور برای ارتقای مرتبه استادی داشتن یکی از شرایط ذیل ضروری است:

•         داشتن یک کتاب تصنیفی مستقل که حد اقل 5 امتیاز کسب کند

•         ارایه یک نظریه در حوزه های علوم بویژه علوم انسانی و معارف اسلامی

(مصوبه: با رأی بیش از  اعضا به تصویب رسید)

مقرر شد در خصوص پیشنهادات ارائه شده توسط موسسات و پژوهشگاههای حوزه ای کارگروهی متشکل از آقایان: نظری، لک زایی، مودب و رضایی توسط دبیر هیأت ممیزه تشکیل و نتیجه نهایی به جلسه بعدی هیأت ممیزه ارائه شود.

سپس تعداد 6 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که با هر یک از پرونده با نظر اعضای محترم هیئت ممیزه رأی گیری شد و نتایج آن به مراکز محترم ابلاغ گردید.


خروج