صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا به مرتبـــه دانشیــاری آقـای نــاصــر الـهـی

در دومین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1396/04/15 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای ناصر الهی از دانشگاه مفید از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- بررسی لایحه تحول نظام مالیاتی کشور بر اساس آموزه های اسلامی - مجله پژوهشنامه مالیات/زمستان 1390

- برآورد عوامل مؤثر بر تقاضای خدمات بانکداری الکترونیک در ایران - مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی/زمستان1392

- ارزیابی ماندگاری تورم در ایران - مجله برنامه ریزی و بودجه/پاییز 1393

 


خروج