صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا به مرتبـــه دانشیــاری آقـای امیـرحمزه مهرابی

در دومین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1396/04/15 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای امیرحمزه مهرابی از مرکز آموزش عالی عقیدتی سیاسی سپاه از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- معرفی روش شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی - مدیریت فرهنگ سازمانی 1390

- عیار سنجی بوروکراسی در محک آموزه های اسلام - پژوهش های سیاست اسلامی/پاییز 1395

- تأثیر انسان شناسی اسلامی مدیر بر سبک مدیریتی وی - انسان پژوهشی دینی/گواهی پذیرش 1395/09/15

 

کتب

- توانمند سازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام - 1393

- نهاد و نهادگرایی در سپاه ( حاصل از اجرای طرح پژوهشی) - 1393

- پیش نیازهای تعلیم و تربیت - تابستان 1395


خروج