صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا به مرتبـــه دانشیــاری آقـای محمدرضا یوسفی شیخ رباط

در دومین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1396/04/15 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدرضا یوسفی شیخ رباط از دانشگاه مفید از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- امکان سنجی اجرایی گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزار عملیات بازار باز در نظام بانکداری بدون ربا - پژوهش های اقتصادی ایران/زمستان 1391

- رهیافتی برای برنامه ششم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد دانایی محور - راهبرد اقتصادی/پاییز 1393

- شاخص های صوری شدن معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران - پژوهش های اقتصادی/پاییز 1393

 

کتب

- درآمدی بر نظریه اسلامی پیشرفت اقتصادی - 1393

- سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان - پاییز 1395


خروج