صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا به مرتبـــه دانشیــاری آقـای حـمـیـد آریـــان

در دومین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1396/04/15 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حمید آریان از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- شأن و کارکرد عقل در تفسیر قرآن از دیدگاه نص گرایان - مجله قرآن شناخت - 1390/04/24

- معنا و مبنای عقل گرای معتزله در تفسیر قرآن - مجله قرآن شناخت - 1392/08/06

- باز تأملی در مدلول آیات ناظر به خلقت انسان - مجله قرآن شناخت - 1394/12/06

 

کتب

- درآمدی بر زبان قرآن / 1395

- جستاری در قرائت و تفسیر قرآن / 1395

- لشکرکشی ابرهه و اصحاب فیل به مکه؛ تردیدها و تفسیرها / 1395


خروج