صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

برگزاری هشتمین جلسه از دور سوم هیأت ممیزه مشترک (آخرین جلسه)

برگزاری هشتمین جلسه از دور سوم هیأت ممیزه مشترک مراکز آموزشی و پژوهشی حوزه ای -دانشگاهی با حضور ریاست المصطفی و اعضای محترم هیئت ممیزه در روز پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ماه1395 (ساعت 12:30) تشکیل شد. در این جلسه که در مکان دفتر ریاست محترم جامعه المصطفی العالمیه برگزار گردید تعداد 18 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که با هر یک از پرونده با نظر اعضای محترم هیئت ممیزه رأی گیری شد و نتایج آن به مراکز محترم ابلاغ گردید.


خروج