صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقا به مرتبه دانشیاری آقای سیدمصطفی میرمحمدی عزیزی

در هشتمین  جلسه برگزار شده از دور سوم نشست های هیات به تاریخ 1395/11/28 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سیدمصطفی میرمحمدی عزیزی از دانشگاه مفید از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- اصل عدم مداخله دیپلماتیک (رهیافت های حقوق بین الملل و حقوق اسلام)/نشریه نامه حقوقی/سال 1388

- حقوق همبستگی و همبستگی بین المللی: چالش های فرارو و آخرین تحولات/فصلنامه پژوهش حقوق عمومی/سال 1394

- تألیف قلوب؛ مفهوم، قلمرو و کاربست آن در وضعیت معاصر/نشریه حکومت اسلامی/سال 1395

 

کتب

- اصل عدم مداخله در اسلام و حقوق بین الملل (مطالعه تطبیقی)/انتشارات دانشگاه مفید/سال 1391

- حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بین المللی)/انتشارات دانشگاه مفید/سال 1393


خروج