صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا به مرتبــه دانشیـــاری آقــای محمد پزشگی

در هشتمین  جلسه برگزار شده از دور سوم نشست های هیات به تاریخ 1395/11/28 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای محمد پزشگی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی: هویت و بنیان ها/نشریه سیاست متعالیه/سال 1392

- پارادایم علم: آیا علم سیاست دارای پارادایم می باشد؟/نشریه علوم سیاسی/سال 1393

- نظریه حرکت جوهری: تبیین هستی شناسانه در علم سیاست/نشریه سیاست متعالیه/سال 1394

 

کتب

- عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه/انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/سال 1393

- دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی/انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/سال 1394


خروج