صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقــا به مرتبه دانشیــاری آقــای شریف لک زایی

در هشتمین  جلسه برگزار شده از دور سوم نشست های هیات به تاریخ 1395/11/28 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای شریف لک زایی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- فرد و جامعه در حکمت سیاسی متعالیه/نشریه سیاست متعالیه/سال 1392

- حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی/نشریه جستارهای سیاسی معاصر/سال 1392

- درآمدی بر طبقه بندی آثار صدرالمتألهین/نشریه حکومت اسلامی/سال 1394

 

کتب

- فلسفه سیاسی صدرالمتألهین/انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/سال 1395

- فلسفه سیاسی امام موسی صدر/انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/سال 1395


خروج