صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقا به مرتبه دانشیــاری آقـای محمــد امــامی

در هشتمین  جلسه برگزار شده از دور سوم نشست های هیات به تاریخ 1395/11/28 با ارتقاء مرتبه علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد امامی از دانشگاه علوم اسلامی رضوی از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

- نقدی بر نظریه بیگانگی قرآن با سیاست/نشریه آموزه های قرآنی/سال 1394

- نگاهی قرآنی به نقش الگو در تربیت اقتصادی فرزندان/نشریه آموزه های قرآنی/سال1395

- بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق/نشریه آموزه های حقوق کیفری/سال1395

 

کتب

- درباره احکام بازار و تجارت چه می دانیم؟/انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی/سال1392

- بازکاوی انقلاب اسلامی/انتشارات نشر مرندیز/سال 1394

- رسم انس/انتشارات شهرداری مشهد/سال 1395


خروج