صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

برگزاری ششمین جلسه از دور پنجم هیأت ممیزه مشترک

ششمین جلسه از دور پنجم هیأت ممیزه مشترک مراکز آموزشی و پژوهشی حوزه ای -دانشگاهی با حضور ریاست المصطفی و اعضای محترم هیئت ممیزه در مکان دفتر ریاست محترم المصطفی در روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه 1400(ساعت 13:30) به شرح ذیل برگزار گردید:

جلسه با تلاوتی آیاتی چند از کلام الله مجید شروع شد. در ابتدای جلسه و قبل از شروع دستور کار، رئیس و دبیر هیــأت ممیزه، عرض خیرمقدم به اعضای محترم داشتند و سپسهیئت ممیزه به کار خود ادامه داد.


خروج