صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه دانـشـیـاری جناب آقای احـمـد سـعـیـدی

در پنجمن جلسه برگزار شده از دور پنجم نشست های هیات به تاریخ 1399/11/09 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای احـمـد سـعـیـدی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره از مرتبه استـادیـاری به دانـشـیـاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

 

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

 

- تکامل برزخی در حکمت متعالیه و کتاب و سنت / نشریه معرفت فسلفی / سال 1391
 
- هستی عقلی نفس از منظر عقل و نقل / نشریه معرفت فلسفی / سال 1391

خروج