صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه دانـشـیـاری جناب آقای مـحـسن مـنـطقـی

در پنجمن جلسه برگزار شده از دور پنجم نشست های هیات به تاریخ 1399/11/09 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای محسن منطقی از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره از مرتبه استـادیـاری به دانـشـیـاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

 

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

 

- مهارت های مدیران فرهنگی از منظر قرآن / مجله معرفت فرهنگی اجتماعی / سال 1394
 
- تبیی سازه های اساسی مدیریت دانش بر اساسا نهج البلاغه / فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی / سال 1395

خروج