صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه دانـشـیـاری جناب آقای سیدحمید جـزایـری

در پنجمن جلسه برگزار شده از دور پنجم نشست های هیات به تاریخ 1399/11/09 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای سیدحمید جزایری از جامعه المصطفی العالمیه از مرتبه استـادیـاری به دانـشـیـاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

 

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

 

- گستره شناسی قید دخلتم بهن در حکم حرمت رببیه / نشریه قرآن فقه و حقوق اسلامی / سال 1395
 
- تبیین و تحلیل حکمت الهی در مهندسی تنزیلی توصیف قرآن در قرآن / نشریه پژوهش های قرآنی / سال 1398

خروج