صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه اسـتـادی جـنـاب آقــای محسن خـنـدان الـویـری

در ششمین جلسه برگزار شده از دور پنجم نشست های هیات به تاریخ 1400/02/09 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای محسن خندان الویری از دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام از مرتبه دانشیاری به اســتـادی موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

 

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

 

- رابطه دین و تمدن در اندیشه مالک بن نبی / نشریه تاریخ و تمدن اسلامی / سال 1392
 
- درآمدی بر ظرفیت سنجی تمدنی آیات فقهی قرآن / نشریه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / سال 1395

خروج