صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه دانـشـیـاری جناب آقای محسن دیمه گارگراب

در پنجمن جلسه برگزار شده از دور پنجم نشست های هیات به تاریخ 1399/09/17 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای محسن دیمه کارگراب از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از مرتبه استـادیـاری به دانـشـیـاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

 

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

 

- بررسی روایات سبعه احرف در منابع امامیه / نشریه علوم حدیث / سال 1393
 
- روش علامه طباطبایی در مواجهه با اختلاف قرائات در تفسیر المیزان / نشریه تحقیقات علوم قرآن و حدیث / سال 1394

خروج