صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه استـــادیــاری جنـاب آقـای عــلـی آهـنـگ

در پنجمن جلسه برگزار شده از دور پنجم نشست های هیات به تاریخ 1399/09/17 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای علی آهنگ از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از مرتبه مربی به اسـتـادیـاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

 

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

 

- بررسی سندی و متنی روایت (لاتجتمع امتی علی الضلاله) /مجله علوم حدیث /1398/11/30
- تحلیل انتقادی دیدگاه یحیی محمد پیرامون علم رجال شیعه ( با تاکید برکتاب مشکله الحدیث)/ مطالعات فهم حدیث/ 1396/10/23

خروج