صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه استـــادیــاری جنـاب آقـای بـهـمـن هـادیـلـو

در پنجمن جلسه برگزار شده از دور پنجم نشست های هیات به تاریخ 1399/09/17 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای بهمن هادیلو از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از مرتبه مربی به اسـتـادیـاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

 

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

 

- بازتاب بنیادهای اخلاق اجتماعی امام رضا (ع) در شعر متعهد عربی و فارسی/مجله کاوش نامه ادبیات تطبیقی/ 1394/11/25
 
- دراسه تناسب السیاق فی التقابلات الدلالیه فی الجزء الثلاثین من القرآن الکریم/ مجله آفاق الحضاره الاسلامیه/ 1395/09/28

خروج