صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه اسـتـادیـاری آقای حیدرعلی رستمی نجف آبادی

در پنجمین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1397/08/03 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حیدرعلی رستمی نجف آبادی از دانشکده اصول الدین از مرتبه مربی به استادیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

•تاملی در شبهه « انحصار علم ارزشمند در علوم دینی و بی ارزش تلقی شدن علم علوم تجربی / پژوهشهای علم و دین / پاییز و زمستان 1396
•جایگاه و کارکرد اضطرار به حجت در فرهنگ انتظار/ فصلنامه انتظار موعود/1397/02/27

 

 

 


خروج