صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتــقــای مــرتـبـــه اسـتـادیـاری آقای حسین شریف عسگری

در پنجمین جلسه برگزار شده از دور چهارم نشست های هیات به تاریخ 1397/08/03 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای دکتر حسین شریف عسکری از دانشکده اصول الدین از مرتبه مربی به استادیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات

• اسلوب المجاز فی بلاغه الخطاب القرآنی ،مبادی،افطار و نظریات / مجله نصوص معاصره/تابستان و پائیز 2008 م - 1387 شمسی
• کشاف بالدراسات المقارنه بین القرآن و التوراه و الانجیل/ مجله نصوص معاصره /زمستان و بهار 2010م – 1389 شمسی

 

 

 


خروج