صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ
صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما پرسش و پاسخ


اخبار

ارتقاء مرتبه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمدحسین مختاری

در پنجمین جلسه برگزار شده از دور سوم نشست های هیات به تاریخ 1395/03/06 با ارتقاء مرتبه علمی جناب آقای محمدحسین مختاری از موسسه امام خمینی ره از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت شد.دفتر هیأت ممیزه مشترک ارتقاء ایشان را تبریک می گوید.

برخی از آثار علمی و پژوهشی ایشان:

مقالات:

شبیه سازی و چالش های دینی / پژوهش های فلسفی کلامی / 1390

روش شناسی نفی روش در هرمونتیک فلسفی گادامر / معرفت فلسفی / 1392

دیلتای و کارکرد بنیادین مسائل هرمنوتیک در علوم انسانی / 1393

پلورالیسم و مهدویت / مشرق موعود / 1394

کتب:

الامامه و القیاده فی الکتاب و السنه/ موسسه امام خمینی / 1389

اصول فقه یا مبانی حقوق اسلامی / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی / 1390

حلقه مطالعاتی متن و هرمنوتیک / نشر مرتضی / 1391

سلسله بحث های  خارج اصول فقه جلد 2 / عروه الوثقی / 1394


خروج